Internista sa više od 15 godina iskustva u kosmičkoj medicini i njenoj praksi. Sarađuje sa Institutom za biomedicinske probleme Ruske Akademije Nauka, a najviše sa prof. doktorom R. M. Baevskim, odgovornim za zdravstveno stanje svih astronauta u Ruskom kosmičkom programu. Doktor Kučera je međunarodno priznati ekspert u oblasti mitohondrijalne i bioregulatorne medicine i za svoj doprinos u kliničnio-relevantnim istraživanjima nagrađen je 2000. godine IMMA nagradom. Iskustva u oblasti prevencije i jačanja adaptacionog mehanizma na stres koristi za dijagnostiku, lečenje i savetovanje klijenta u zemljama Evrope i van njih. Osim lekarske prakse aktivan je član istraživačkih projekata i uporedo podučava i nadgleda rad lekara u Engleskoj, Nemačkoj, Švajcarkoj i Slovačkoj.

CarnoMed organizuje preglede stanja organizma i podučavanje lekara od strane priznatog stručnjaka.