Konferencija „The first Mitochondrial Rescue Conference“, London Septembar 2018

Konferencija pod nazivom „The first Mitochondrial Rescue Conference“ održana je u Septembru 2018. godine u Londonu. Teme koje su bile pokrivene su:

 

„Teorija mitohondrijalne medicine i slobodnih radikala“, „Karnozin i Carnomed proizvodi“, „Istraživanja i budući planovi“, o navedenim temama govorila je Jasna Simičić, farmaceut

 

O „Autonomnom nervnom sistemu“ i „Uvodu o HRV-u“, kao i o „Praktičnoj primeni HRV-a“ govorio je Goran Abraham, lekar opšte prakse.

 

Dok je o samoj teoriji „Varijabilnosti otkucaja srca (HRV)“ govorio Nenad Ristić.

 

Nešto više o „Praktičnim savetima i mitohondrijama“ govorila je Lilias Ahmeira.

 

Konferenciju je ispratilo više od 50 učesnika što je dobar pokazatelj zainteresovanosti javnosti za ono šta imamo da ponudimo. Radujemo se novim internacionalnim iskustvima.

 

Vaš,

Carnomed.